Ester Lindahl resestipendiets grundare

Ester Lindahls stipendiefond

Fonden utdelar årligen resestipendier till yngre konstnärer. Stipendierna utdelas endast till målare, grafiker och skulptörer,vilka fyller upp till 40 år innevarande ansökningsår. Någon särskild ansökningsblankett finns inte. Skriv i stället ett vanligt brev och berätta kortfattat om verksamhet, utbildning och lämna övrig relevant bakgrundsinformation, arbetsprover på 3 st A 4 ark, personbevis, samt vad stipendiet avses bli använt till. Ingen specifikation av hotellkostnader, resekostnader o.d.

Något inlämningsförfarande av verk förekommer inte, utan stipendienämnden grundar sin bedömning på fotografier av de konstverk sökandena vill åberopa. Stipendier utdelas endast till konstnärer, vilka vid ansökningstillfället avslutat sin utbildning (konstskola eller konsthögskola) och inlett sin praktik som konstnär.

Nästa års utdelning sker av stipendier sker i maj 2024.

OBS! Senaste poststämpeldag 15/5-2024

Se närmare anvisningar under fliken "Söka stipendiet".

Ester Lindahls stipendiater 2023 var Pauline Fransson, Nada Ali och Sebastian Eklund.

2023 valde juryn att ge 62 000 kr till vardera stipendiaterna
.
Vi vill samtidigt tacka alla som sökte 2023 års resestipendie!
Det var hög kvalité och många fina ansökningar och vi vill välkomna er att söka nästa i år igen.