Ester Lindahl resestipendiets grundare

Ester Lindahls stipendiefond

Fonden utdelar årligen resestipendier till yngre konstnärer. Stipendierna utdelas endast till målare, grafiker och skulptörer,men även till konstnärer som arbetar med fotobaserad konst, samt installationer, vilka fyller upp till 40 år innevarande ansökningsår. Någon särskild ansökningsblankett finns inte. Skriv i stället ett vanligt brev och berätta kortfattat om verksamhet, utbildning och lämna övrig relevant bakgrundsinformation, arbetsprover på 3 st A 4 ark, personbevis, samt vad stipendiet avses bli använt till. Ingen specifikation av hotellkostnader, resekostnader o.d.

Något inlämningsförfarande av verk förekommer inte, utan stipendienämnden grundar sin bedömning på fotografier av de konstverk sökandena vill åberopa. Stipendier utdelas endast till konstnärer, vilka vid ansökningstillfället avslutat sin utbildning (konstskola eller konsthögskola) och inlett sin praktik som konstnär.

Nästa års utdelning av stipendier sker i juni 2025

OBS! Senaste poststämpeldag 15/5-2025

Se närmare anvisningar under fliken "Söka stipendiet".

Ester Lindahls stipendiater 2024 var Katarina Frifarare, Lisa Lundgren och Josef Jägnefält

som erhöll 63 000kr vardera.

Vi vill tacka alla som sökte 2024 års resestipendie!
 
Det var hög kvalité och många fina ansökningar och vi välkomnar er att söka nästa i år igen.